Financiële duidelijkheid voor mensen met kanker

Financieel plan bij kanker is een initiatief van Re-turn, in samenwerking met stichting Pro Deo Planner en Structura-groep.

Mensen die met kanker te maken krijgen moeten in financieel opzicht vaak een stap, of zelfs een paar stappen, achteruit doen. Weten waar je staat zodat je keuzes kunt maken is dan van groot belang. Inzicht in je situatie krijg je door financiële planning. Dat betekent je financiële situatie in kaart brengen over de volle breedte. Vaak heb je daar meerdere mensen voor nodig zoals een verzekeringsadviseur, een notaris of een boekhouder met navenante kosten.

Re-turn heeft Pro Deo Planner en Structura-groep gevraagd hun diensten via www.financieelplanbijkanker.nl aan te bieden aan mensen met kanker. Beiden partijen geven uitsluitend advies en verkopen geen financiële producten. Het bijzondere aan de dienstverlening via Financieel plan bij kanker is dat er eerst een inventarisatie wordt gedaan, tegen een vast bedrag. Je weet dus vooraf wat de kosten zijn voor het financiële overzicht en eventueel bijbehorend advies dat de financiële planner met je opstelt. Uniek is dat de betaling voor het overzicht en advies naar draagkracht is. We hopen en verwachten op deze manier financiële planning voor veel meer mensen met kanker toegankelijk te kunnen maken.

Re-turn begeleidt werknemers met kanker en hun werkgevers bij verzuim en re-integratie, zowel tijdens als na afloop van de behandeling voor kanker. Re-turn werkt in heel Nederland en heeft vakkundige re-integratiecoaches, arbeidsdeskundigen en gespecialiseerde bedrijfsartsen. Als enige in Nederland helpt Re-turn mensen om herstel en revalidatie te combineren met re-integratie. Zo kunnen mensen met kanker weer aan het werk gaan én blijven.

www.re-turn.nl

Stichting Pro Deo Planner zet zich in om mensen te leren beter met hun geldzaken om te gaan. Met het Online Financieel Overzicht en onafhankelijke adviseurs helpen we op het gebied van geld en geldzaken. Pro Deo Planner heeft geen winstoogmerk maar wil mensen helpen om hun eigen geldzaken te regelen.

De tarieven voor het opstellen van een financieel overzicht met eventueel bijbehorend advies voor particulieren zijn als volgt*:

  • inkomen tot € 25.000,- € 295,-
  • inkomen tot € 50.000,- € 395,-
  • inkomen vanaf € 50.000,- € 795,-

*Dit zijn netto bedragen

www.prodeoplanner.nl

Het interventieteam van de Structura-groep ondersteunt ondernemers bij de vraag: ‘Wat gebeurt er met mijn bedrijf als ik er niet meer ben?’ Samen met de ondernemer bespreken we zijn of haar wensen. Daarna brengt een interventie-analist de huidige situatie nauwkeurig in kaart. Vervolgens bekijkt het team wat nodig is om de wens te effectueren. Daarmee heeft de ondernemer het inzicht om tot een weloverwogen keuze te komen. Hij kan, afhankelijk van de situatie en omstandigheden, zaken zelf oppakken of uitbesteden. Bij uitbesteding is het interventieteam van de Structura-Groep een betrouwbare optie..

www.structura-groep.nl